Arriva Slovensko

O spoločnosti

MOBILNÁ REKLAMA

REKLAMA V POHYBE – prenájom reklamných plôch na/v autobusoch ARRIVA Nové Zámky, a.s.


Neustále sa rozvíjajúca ekonomika, a teda aj trh produktov a služieb si vyžaduje, aby spoločnosti hľadali čo najoriginálnejšie a najpútavejšie možnosti propagácie svojej spoločnosti, ponúkaných produktov či služieb. Nepochybne najúčinnejšou formou reklamy je práve mobilná reklama, pretože ponúka 100% garanciu v upútaní pozornosti publika, a teda aj potenciálneho zákazníka.

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. zabezpečuje svoje prepravné služby viac ako 300 autobusmi, a to v mestách Nové Zámky, Šurany, Komárno, Levice, Štúrovo, Šaľa a v menej či viac vzdialených mestách i obciach.

Využite potenciál mobilnej reklamy, zviditeľnite sa a zistite, aká účinná môže pohyblivá reklama byť. Využite naše služby a získajte tak náskok pred Vašou konkurenciou.

Podrobnejšie informácie o prenájme plôch a ponuku šitú na mieru Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 0908 788 843 a elektronicky na:
reklama@arrivanz.sk

Nájdete nás:
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10179/N
IČO: 36 545 317 IČ DPH: SK 2020145050