Arriva Slovensko

Žiadosť o vydanie ČK

Od 1.10.2017 sú naše obchodné miesta v Nových Zámkoch, v Štúrove a v Leviciach vybavené foto pracoviskami, preto pri vybavovaní čipovej karty nie je potrebné, aby si žiadateľ priniesol fotografiu.

Žiadosť o vydanie ČK36.46 KB
Všeobecné obchodné podmienky o vedení účtu na ČK221.85 KB