Arriva Slovensko

Výhody používania ČK

  1. Čipovú kartu Arriva Nové Zámky, a.s. môžete v súčasnej dobe získať za 4,00 €, a to v ktorejkoľvek z našich informačných kancelárií resp. predajných miest (Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Levice, Šaľa).
  2. Čipová karta Vám bude vystavená na počkanie. Tlačivo žiadanky k vybaveniu čipovej karty nájdete na webovej stránke: Arriva Nové Zámky, a.s. www.arrivanz.sk v sekcii "Žiadosť o vydanie ČK". Tlačivo žiadanky si môžete vytlačiť, vyplniť v predstihu, v pohodlí domova a urýchliť tak vybavenie svojej čipovej karty, no tlačivo žiadanky si môžete vyžiadať aj priamo v informačnej kancelárii za 0,10 € a vyplniť ho na mieste.
  3. Čipová karta má dvojročnú záruku, avšak je platná až na obdobie 5tich rokov. Ak si kredit nabijete, môžete ho využívať až do skončenia platnosti čipovej karty. Spotreba nabitého kreditu nie je časovo obmedzená. Nie je povinné ani pravidelné nabíjanie kreditu. Kartu si nabijete podľa svojho uváženia a potrieb. Je iba na Vás, kedy si kredit na kartu vložíte a v akej hodnote (min. 5,00 € a max. 150,00 €). Kartu si môžete nabíjať priamo v autobuse u vodiča alebo vo všetkých našich informačných kanceláriách (NZ, KN, LV, ŠT, ŠA).
  4. Čipovú kartu môžete využívať na všetkých linkách prevádzkovaných spoločnosťou Arriva Nové Zámky, a.s., pričom pri používaní karty na mestských a prímestských linkách budete cestovať so zľavou. Čipovú kartu môžete využívať aj na diaľkových a medzinárodných linkách našej spoločnosti, avšak iba ako elektronickú peňaženku – na týchto linkách sa zľava z karty neposkytuje – keďže prevádzkovanie týchto liniek je podnikateľskou aktivitou dopravcu, ktorú nepodporuje VÚC ani iný správny orgán. Avšak v prípade, že ste študentom denného štúdia, máte nárok na poskytnutie zľavneného resp. komerčného cestovného aj na našich diaľkových linkách.
  5. Čo sa týka zľavy z cestovného - pri používaní čipovej karty na prímestských linkách ušetríte na každej jednej ceste 0,10 € tzn. že v prípade, ak cestujete denne do práce/do školy a späť, ušetríte 0,20 €/deň (= 1,00 €/prac.týždeň = 4,00 €/mesiac). Pri užívaní čipovej karty na našich mestských linkách je zľava z cestovného taktiež výrazná. Napríklad v prípade MHD v meste Nové Zámky zaplatíte za celý cestovný lístok v hotovosti 0,50 €, pričom z čipovej karty iba 0,30 €
  6. Nemenej motivujúcou výhodou užívania čipovej karty Arriva Nové Zámky, a.s. je aj skutočnosť, že už nemusíte každý deň pri cestovaní disponovať primeranou hotovosťou.
Príjemné cestovanie našimi autobusovými linkami Vám želá.Kolektív Arriva Nové Zámky, a.s.