Arriva Slovensko

Zmeny CP od 22.7.2019

11. 07. 2019
SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 22. júla 2019

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce
sp. č. 31 – odchod spoja je upravený na 16:15 hod.

402420 Levice – Dolný Pial – Bardoňovo – Pozba
sp. č. 07 - doplnený časový údaj v TČ 1
08 - doplnený časový údaj v TČ 1
09 - doplnený časový údaj v TČ 1
10 - doplnený časový údaj v TČ 1
11 - doplnený časový údaj v TČ 1
15 - doplnený časový údaj v TČ 1
16 - doplnený časový údaj v TČ 1
20 - doplnený časový údaj v TČ 1
27 - doplnený časový údaj v TČ 1
28 - doplnený časový údaj v TČ 1
29 - doplnený časový údaj v TČ 1
32 - doplnený časový údaj v TČ 1

402462 Šahy – Slatina – Dudince - Plášťovce
sp. č. 05 - doplnená zastávka Hokovce,obec,rázc.a Hokovce,RLZ,úprava medzičasov
11 - doplnená zastávka Hokovce,obec,rázc.a Hokovce,RLZ,úprava medzičasov

402468 Šahy – Dudince

sp. č 01 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
02 - odchod spoja je upravený na 5:00 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
04 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
05 - odchod spoja je upravený na 5:40 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
06 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
07 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
08 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec, Horné Semerovce,otoč a H.Semerovce,Pustá Ves,úprava medzičasov
09 - odchod spoja je upravený na 5:40 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
11 - odchod spoja je upravený na 9:20 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
13 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
14 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
15 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
16 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
17 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
18 - odchod spoja je upravený na 12:00 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
20 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
22 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
23 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
24 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
25 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
26 - odchod spoja je upravený na 14:15 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
27 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
29 - odchod spoja je upravený na 16:38 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
30 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
31 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
32 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
33 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
34 - odchod spoja je upravený na 18:15 hod. a doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava
medzičasov
38 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
39 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
40 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov
44 - doplnené zastávky Hokovce,RLZ,Slatina,obec a Slatina,Bača,úprava medzičasov

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany - Čaka
sp.č.02 - odchod spoja je upravený na 04:25 hod.
15 - odchod spoja je upravený na 14:58 hod.

402401_2019072298.92 KB
402420_2019072299.07 KB
402445_2019072292.39 KB
402462_2019072277.13 KB
402468_20190722130.79 KB