Arriva Slovensko

Zmeny CP od 15.7.2019

04. 07. 2019
SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 15. júla 2019

402 449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 410 Nové Zámky – Veľké Lovce
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.
sp.č. 04 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.

404 411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
nový spoj č. 02 – s odchodom o 5:45 hod. , ošetrený znamienkom "x41" vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 26 – vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 32 – ošetrený znamienkom "x46"

404 415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo – Pozba
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice
sp.š. 06 – zrušený úsek Nové Zámky, aut. st. – Nové Zámky, Osram

402449 Želiezovce-Nové Zámky od 15.7.201986.45 KB
404410 Nové Zámky-Veľké Lovce od 15.7.2019129.58 KB
404411 Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta-Branovo od 15.72019118.6 KB
404415 Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo od 15.7.2019191.03 KB
404419 Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba od 15.7.2019107.22 KB
404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 15.7.2019203.5 KB