Arriva Slovensko

Zmeny CP od 1.7.2019

20. 06. 2019
Z dôvodu posunu termínu úplnej uzávierky mosta v časti Hurbanovo, Veľký Vék budú na linkách 401416 a 404417 zmeny až od 15.7.2019:
OJ Komárno
401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
- úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

404 417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 29, 39, 43, 49, 32, 40, 46, 52 - úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júla 2019

OJ Nové Zámky:
404 407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
sp. č. 29 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa
sp. č. 36 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa

OJ Levice:
402103/ MHD 3
sp. č.05 - odchod spoja je upravený na 13:00 hod.
sp. č.20 - spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 22:07 hod.

402105 / MHD 5
sp. č. 07 - odchod spoja je upravený na 13:23 hod. a spoj je vedený po zastávku Levice,Géňa,Globo
sp. č. 08 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Globo s odchodom 22:15 hod.

402414 Levice – Zbrojníky - Želiezovce
sp. č. 16 – odchod spoja je upravený na 12:20 hod. (prípoj na MHD 3)
sp. č. 21 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod. (turnusový obeh)
sp. č. 25 - nový spoj s odchodom 6:50 hod. zo zastávky Levice,AS v ,60,
sp. č. 31 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X61

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok - Tehla – Beša/Lula
sp. č. 02 - odchod spoja je upravený na 06:44 hod.
sp. č. 03 - doplnená zastávka Levice,Ku Bratke,Billa
sp. č. 09 - odchod spoja je upravený na 12:25 hod.

402423 Levice – Kalná nad Hronom,Mochovce
sp. č. 03 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 04 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 06 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 09 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 22 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 27 - doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)

402424 Levice – Starý Tekov - Tlmače
sp. č. 07 - úprava medzičasov v TČ 15
sp. č. 09 - zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 10 - odchod spoja je upravený na 06:13 hod.
sp. č. 11 - zmena znamienka na ,X,
sp. č. 14 - zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 16 - zmena znamienka na ,X,
sp. č. 17 - nový spoj s odchodom 06:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X11,(požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 20 - odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 29 - odchod spoja je upravený na 06:45 hod.
sp. č. 33 - nový spoj s odchodom 06:40 hod. zo zastávky Levice,AS v ,6+,(požiadavka obcí Starý Tekov, Hr.Kľačany,V.Kozmálovce,Tlmača)
sp. č. 36 - nový spoj s odchodom 07:05 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,X11,(turnusový obeh)
sp. č. 38 - odchod spoja je upravený na 07:05 hod.
sp. č. 44 - nový spoj s odchodom 07:15 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,6+

402425 Levice – Čajkov – Tlmače - Kozárovce
sp. č. 43 - odchod spoja je upravený na 7:00 hod. ( požiadavka zamestnancov ŽSR)

401416 Komárno-Hurbanovo-Martovce od 1.7.201971.7 KB
404407 Nové Zámky-Vinodol-Nitra od 1.7.2019109.45 KB
404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno od 1.7.2019121.67 KB
402103 MHD Levice 03 od 1.7.2019103.07 KB
402105 MHD Levice 05 od 1.7.201985.68 KB
402414 Levice-Zbrojníky-Želiezovce od 1.7.2019112.08 KB
402422 Levice-Veľký Ďur-Lok-Tehla-Lula od 1.7.201989.6 KB
402423 Levice-Kalná nad Hronom,Mochovce od 1.7.201979.54 KB
402424 Levice-Starý Tekov-Tlmače od 1.7.201983.35 KB
402425 Levice-Čajkov-Tlmače-Kozárovce od 1.7.201982.8 KB