Arriva Slovensko

Úplná uzávierka cesty II/589 Chotín

06. 05. 2019
Oznamujeme cestujúcim, že v termíne od 15.5.2019 od 7:00 hod. do 25.5.2019 do 18:00 hod. počas rekonštrukcie železničného priecestia " CHOTÍN" na trati Komárno – Nové Zámky bude úplná uzávierka cesty II/589 Chotín

Obchádzková trasa je vedená cez Hurbanovo, z tohto dôvodu na uvedených linkách nebudú obslúžené zastávky nasledovne:
1. 401401 Komárno - Hurbanovo – Pribeta - počas úplnej uzávierky nebudú obsluhované zastávky Chotín, žel. st., Chotín rázc.
2. 401402 Komárno - Kravany nad Dunajom - Nová Vieska - počas úplnej uzávierky nebude obsluhovaná zastávka Chotín, žel. st.
3. 401403 Komárno - Štúrovo - počas úplnej uzávierky nebude obsluhovaná zastávka Chotín, žel. st.
4. 401412 Komárno – Nové Zámky - počas úplnej uzávierky nebudú obsluhované zastávky Chotín, žel. st., Chotín rázc.
5. 401420 Hurbanovo – Moča - počas úplnej uzávierky nebudú obsluhované zastávky Chotín, žel. st., Hurbanovo Zelený Háj obchod; Hurbanovo, Holanovo