Arriva Slovensko

Zmeny CP MHD Levice s platnosťou od 1.9.2018

30. 08. 2018
MHD Levice č.1 od 1.9.201776.45 KB
MHD Levice č.3 od 1.9.201797.44 KB
MHD Levice č.4 od 1.9.201782.69 KB
MHD Levice č.5 od 1.9.201790.17 KB

SÚPIS ZMIEN
v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
s platnosťou od 1. septembra 2018
402101 / MHD 1
sp.č. 03 - úprava odchodu na 09:45 hod.(turnusový obeh)
sp.č. 15 - úprava odchodu na 11:10 hod.(turnusový obeh)
402103/ MHD 3
sp.č. 03 – spoj je vedený až po zastávku Levice,Géňa,Farmol
sp.č. 06 – spoj je vedený až zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 15:32 hod.
sp.č. 10 – spoj je vedený až zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 6:55 hod.
sp.č. 13 – zmena znamienka na ,6+, a spoj je vedený až po zastávku Levice,Géňa,Farmol
sp.č. 14 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 6:03 hod.
sp.č. 18 – úprava odchodu na 06:04 hod.
sp.č. 19 – úprava medzičasov
sp.č. 21 – spoj je vedený len po zastávku Levice,Géňa,žel.stanica(turnusový obeh)
sp.č. 30 – nový spoj s odchodom 06:05 hod zo zastávky Levice,Farmol v ,6+,(turnusový obeh)
402104 / MHD 4
sp.č. 02 – zrušený(spoj zavedený skúšobne na 3 mesiace- nízka frekvencia cestujúcich),nový spoj v ,X31,
s odchodom 17:10 hod. zo zastávky Levice,Nám hrdinov Hotel Lev(požiadavka z mestskej časti
Tabaková)
sp.č. 05 – zrušený(spoj zavedený skúšobne na 3 mesiace- nízka frekvencia cestujúcich),nový spoj v ,X31,
s odchodom 16:43 hod. zo zastávky Levice,Ul.28.októbra(požiadavka z mestskej časti Tabaková)
sp.č. 10 – zrušený úsek spoja zo zastávky Ul.28.októbra po AS-Žel.stanica(súbeh so spojom č.13)
sp.č. 14 – zrušený úsek spoja zo zastávky Ul.28.októbra po AS-Žel.stanica(súbeh so spojom č.15)
sp.č. 18 – nový spoj v ,X31, s odchodom 18:14 hod. zo zastávky Levice,Nám hrdinov Hotel Lev(požiadavka
z mestskej časti Tabaková)
sp.č. 19 – nový spoj v ,X31, s odchodom 17:21 hod. zo zastávky Levice,Ul.28.októbra(požiadavka z mestskej časti Tabaková)
402105 / MHD 5
sp.č. 01 – spoj vedený len zo zastávky Levice,Nám.Šoltésovej s odchodom 14:20 hod. v ,X11,
sp.č. 02 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 16:33 hod.
sp.č. 03 – úprava odchodu na 21:30 hod.
sp.č. 09 – nový spoj v ,X31, s odchodom 5:28 hod. zo zastávky Levice,AS(žiadosť VDP Levice a
Farma Babindol)
sp.č. 11 – spoj je vedený až po zastávku Levice,Géňa,Farmol
sp.č. 13 – nový spoj v ,X31,s odchodom 06:30 hod. zo zastávky Levice,AS(žiadosť VDP Levice)
sp.č. 14 – nový spoj v ,X10, s odchodom 06:58 hod. zo zastávky Levice,Géňa ŠM(turnusový obeh)
sp.č. 15 – nový spoj v ,X31, s odchodom 9:20 hod. zo zastávky Levice,AS(žiadosť VDP Levice)
sp.č. 16 – nový spoj v ,X31, s odchodom 20:15 hod. zo zastávky Levice,Géňa ŠM(žiadosť VDP Levice)
sp.č. 17 – nový spoj v ,X31, s odchodom 11:20 hod. zo zastávky Levice,AS(žiadosť VDP Levice)
sp.č. 18 – nový spoj v ,X31, s odchodom 15:45 hod. zo zastávky Levice,CTZ(žiadosť VDP Levice)
sp.č. 19 – nový spoj v ,X31, s odchodom 15:05 hod. zo zastávky Levice,AS(turnusový obeh)
sp.č. 20 – nový spoj v ,X31, s odchodom 09:32 hod. zo zastávky Levice,Géňa ŠM(turnusový obeh)
sp.č. 21 – nový spoj v ,X31, s odchodom 20:00 hod. zo zastávky Levice,AS(turnusový obeh)
sp.č. 22 – nový spoj v ,X31, s odchodom 11:32 hod. zo zastávky Levice,Géňa ŠM(turnusový obeh)
sp.č. 24 – nový spoj v ,X10, s odchodom 14:50 hod. zo zastávky Levice,CTZ(žiadosť Farma Babindol)
sp.č. 26 – nový spoj v ,X61, s odchodom 14:40 hod. zo zastávky Levice,Arden(žiadosť Farma Babindol)
sp.č. 28 – nový spoj v ,X61, s odchodom 06:42 hod. zo zastávky Levice,Géňa Arden(turnusový obeh)