Arriva Slovensko

Nové Zámky, Námestie uzatvorené pre autobusovú dopravu

04. 12. 2017
Oznamujeme cestujúcim, že v termíne od 4.12.2017 od 9:00 do 2.1.2018 je námestie v Nových Zámkoch uzatvorené pre autobusovú dopravu.
V tomto období zastávka Nové Zámky, námestie nebude obsluhovaná mestskou hromadnou dopravou.