Arriva Slovensko

Obchodné miesta vybavené fotopracoviskom

27. 09. 2017
Od 1.10.2017 sú naše obchodné miesta vybavené foto pracoviskami, preto pri vybavovaní čipovej karty nie je potrebné, aby si žiadateľ priniesol fotografiu.