Arriva Slovensko

Bezplatné cestovanie žiakov ZŠ na MHD Levice

17. 08. 2017
Oznamuje žiakom základných škôl a osemročných gymnázií (triedy: príma,sekunda,tercia,kvarta), ktorí majú trvalý pobyt v Leviciach,
že od 1.9.2017 - v školskom roku 2017/2018 - na linkách MHD Levice budú CESTOVAŤ ZDARMA s použitím čipovej karty.
Na bezplatné cestovanie je potrebné:
1. Vyplniť žiadosť na čipovú kartu (žiadosť je na obchodnom mieste alebo na stránke http://www.arrivanz.sk/page-15/ziadost-o-vydanie-ck/)
2. Žiadosť treba dopraviť na obchodné miesto (Autobusová stanica Levice)
3. Obchodné miesto vydá žiakovi čipovú kartu
4. Ak je žiak držiteľom čipovej karty, tak stačí priniesť čipovú kartu na obchodné miesto, kde bude upravená na bezplatný predaj cestovného lístka
5. Čipová karta v autobuse po priložení vydá lístok nulovej hodnoty
6. Nárok na bezplatné cestovanie majú žiaci ZŠ a osemročného gymnázia (triedy: príma,sekunda,tercia,kvarta), ktorí majú trvalý pobyt v Leviciach
7. Čipové karty je možné aktivovať od 17.8.2017

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch MHD Levice s platnosťou od 1. septembra 2017

402103 / MHD 3
sp. č. 11 – spoj je vedený len zo zastávky Vinorady,sídlisko (spoj č.9 na MHD 10 vedený zo zastávky
Ul.Vojenská-MŠ) a spoj je vedený cez zastávku Levitex
19 – spoj vedený zo zastávky Vinohrady,sídlisko (prípoj z MHD 4 s.č.6,požiadavka občanov
z Kalinčiakova)
402109 / MHD 9
sp. č. 09 – spoj je vedený len po zastávku Vinohrady,sídlisko
402110 /MHD 10
sp. č. 05 - úprava jazdnej doby a spoj je vedený po zastávku Ul.Vojenská-MŠ
09 - úprava odchodu na 7:16 hod. a spoj je vedený zo zastávku Ul.Vojenská-MŠ(požiadavka občanov)

Plagát LV176.76 KB
402110119.3 KB
402109120.98 KB
402103134.91 KB