Arriva Slovensko

Zmeny CP PAL s platnosťou od 9.4.2018

02. 04. 2018
404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 9.4.2018152.24 KB
405401 Šaľa-Šoporňa-Sereď od 9.4.201883.66 KB
405402 Šaľa-Veča-Duslo od 9.4.201875.73 KB
405404 Šaľa-Kolárovo-Komárno od 9.4.2018141.17 KB
405407 Šaľa-Dlhá nad Váhom od 9.4.201873.22 KB
SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, a.s. s platnosťou od 9.apríla 2018
OJ Nové Zámky:
404 403 Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa
spoj č. 03 – zrušený
spoj č. 07 – zrušený úsek Tvrdošovce, žel. st. – Tvrdošovce, VUB
spoj č. 13 – zrušený úsek Šaľa Veča, námestie – Šaľa, Duslo
spoj č. 19 – zrušený úsek Šaľa Veča, námestie – Šaľa, Duslo, úprava medzičasov
spoj č. 59 – zrušený úsek Šaľa Veča, námestie – Šaľa, Duslo
spoj č. 58 – zrušený úsek Šaľa, Duslo - Šaľa Veča, námestie , ošetrený znamienkom "⑥20"
spoj č. 38 – zrušený úsek Šaľa, Duslo - Šaľa Veča, námestie
spoj č. 22 – ošetrený znamienkom "X", zrušený úsek Šaľa, Duslo - Šaľa Veča, námestie
spoj č. 14 – zrušený úsek Tvrdošovce, žel. st. – Tvrdošovce, nám. Sv. Štefana
spoj č. 60 – ošetrený znamienkom "X41"
nový spoj č. 28 – s odchodom zo zastávky Šaľa Veča, námestie o 14:20, ošetrený znamienkom "†41"

OJ Šaľa:
405 401 Šaľa -Šoporňa – Sereď
spoj č. 02 - zrušený
spoj č. 69 – zrušený úsek Hájske, kultúrny dom – Pata, nám.

405 402 Šaľa – Duslo
spoj č. 72 – zrušený
spoj č. 77 – ošetrený znamienkom "X"
spoj č. 86 – zrušený
spoj č. 99 – zrušený

405 404 Šaľa - Kolárovo – Komárno
nový spoj č. 03 – s odchodom zo zastávky Šaľa Veča, námestie o 22:15, ošetrený znamienkom ⑥†"
nový spoj č. 10 – s odchodom zo zastávky Kolárovo, kostolné námestie o 20:10, ošetrený znamienkom ⑥†"
spoj č. 55 – ošetrený znamienkom "X"
spoj č. 62 – ošetrený znamienkom "X"
spoj č. 38 – ošetrený znamienkom "X"
spoj č. 08 – zrušený úsek Šaľa Veča, námestie – Šaľa, Duslo, úprava medzičasov
nový spoj č. 54 – s odchodom zo zastávky Kolárovo, kost. nám., námestie o 12:10, ošetrený znamienkom "⑥20"
spoj č. 31 – zrušený úsek Šaľa, Duslo - Šaľa Veča, námestie

405 407 Šaľa - Dlhá nad Váhom
spoj č. 12 – zrušený
spoj č. 23 – zrušený
spoj č. 29 – úprava odchodu z 21:00 hod. na 16:55 hod.
spoj č. 32 – úprava odchodu z 22:10 hod. na 18.10 hod.