Arriva Slovensko

Zmeny CP PAL s platnosťou od 1.6.2018

22. 05. 2018
401401 Komárno-Hurbanovo-Pribeta od 1.6.2018115.92 KB
401402 Komárno-Kravany nad Dunajom-Nová Vieska od 1.6.201899.8 KB
401403 Komárno-Štúrovo od 1.6.2018106.92 KB
401404 Komárno-Patince-Radvaň nad Dunajom-Moča-Štúrovo od 1.6.201892.01 KB
401406 Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné od 1.6.2018175.03 KB
401407 Komárno-Vrbová nad Váhom od 1.6.201871.94 KB
401412 Komárno-Nové Zámky od 1.6.2018125.31 KB
401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.6.201892.71 KB
401416 Komárno-Hurbanovo-Martovce od 1.6.201870.21 KB
401419 Komárno-Hurbanovo-Svätý Peter-Bátorove Kosihy od 1.6.201878.42 KB
404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno od 1.6.2018126.24 KB
402466 Šahy-Ipeľský Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky od 1.6.201889.92 KB
402467 Šahy-Vyškovce-Ipeľský Sokolec-Levice od 1.6.201885.93 KB
405406 Šaľa-Kráľov Brod-Trstice od 1.6.201886.3 KB
405407 Šaľa-Dlhá nad Váhom od 1.6.201873.2 KB
SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júna 2018

OJ Komárno:

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 07 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
15 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
19 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
30 - zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv
44 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK, zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv
47 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK, zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv

401402 Komárno – Kravany nad Dunajom – Nová Vieska
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 02 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
15 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
18 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
26 - zmena znamienka na X, zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv
37 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
39 - zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv
40 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
Nový spoj č. 24 – na spôsob spoja č. 26 bez zachádzky na zastávku Komárno, Rieker obuv, vedený v "6+"

401403 Komárno – Štúrovo
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 03 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
11 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
16 - vedený po zastávku Komárno, Rieker obuv
17 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
30 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
33 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

401404 Komárno – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Štúrovo
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 11 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
16 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
22 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
23 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
37 - zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv
42 - vedený po zastávku Komárno, Rieker obuv
50 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
51 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

401406 Komárno – Kolárovo – Dedina Mládeže – Zemné
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 59 - zapracovaná časová poloha 23:23 h. na zastávke Komárno, Rieker obuv, zrušená časová poloha na zastávke Komárno, Autotechna

401407 Komárno – Vrbová nad Váhom
sp. č. 07 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

401412 Komárno – Nové Zámky
sp. č. 01 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
02 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
12 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
13 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
16 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
17 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
19 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder
Zapracovaná nová zastávka Komárno, Rieker obuv
sp. č. 19 - zapracovaná zachádzka na zastávku Komárno, Rieker obuv

401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
sp. č. 05 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

401419 Komárno – Hurbanovo – Svätý Peter – Bátorove Kosihy
sp. č. 36 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

OJ Levice:

402466 Šahy – Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky
sp. č. 07 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex
09 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex
15 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex

402467 Šahy – Vyškovce – Ipľský Sokolec – Levice
sp. č. 12 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex
13 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex
22 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex
25 - zrušený úsek Šahy, ARRIVA – Šahy, Itimex

OJ Nové Zámky:

404417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 36 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
42 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
45 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK
50 - zrušený úsek Komárno, ARRIVA – Komárno, SLK

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce – Farná – Pohronský Ruskov
sp. č. 22 - úprava odchodu zo 17:40 hod. na 18:00 hod.

OJ Šaľa:

405 406 Šaľa - Kráľov Brod – Trstice
Opravený význam negatívnej značky (71)

405 407 Šaľa - Dlhá nad Váhom
sp. č. 01 – zrušený úsek Dlhá nad Váhom, požiarna zbrojnica – Šaľa, Duslo hlavná brána
18 – zrušený úsek Šaľa, Duslo hlavná brána – Dlhá nad Váhom, požiarna zbrojnica