Arriva Slovensko

Bezplatné cestovanie žiakov ZŠ na MHD v Štúrove

14. 08. 2017
Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 hod. majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný preukaz žiaka. Pred nástupom do autobusu je potrebné sa preukázať vodičovi týmto preukazom. Ako a kde vybaviť Cestovný preukaz žiaka?
1. Vyplňte poštou obdržanú Žiadosť o vydanie cestovného preukazu žiaka.
2 Žiadosť odovzdajte na Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy (kancelária na adrese Pri Colnici 2).
3. Vaša žiadosť bude vybavená na počkanie. Vydanie cestovného preukazu je zdarma.
4. Cestovný preukaz žiaka si môžete vybaviť aj v priebehu školského roka.

Súpis zmien na linke 404102 – MHD Štúrovo linka č. 2
Nový spoj č. 19 – s odchodom o 7:20 hod. zo zastávky Železničná stanica so znamienkom X(10) a zachádzkou na zastávku Bocskaiho ul.

Stiahnuť TU