Arriva Slovensko

Zmeny CP PAL od 1.7.2017

22. 06. 2017
SÚPIS ZMIEN
v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
s platnosťou od 1. júla 2017
401401 Komárno – Hurbanovo - Pribeta
sp. č. 14 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 3 min.
29 - úprava medzičasov, úprava odchodu z 13:25 hod. na 13:20 hod.
38 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
47 - úprava medzičasov

401402 Komárno – Kravany nad Dunajom – Nová Vieska
sp. č. 03 - úprava medzičasov
12 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
14 - úprava medzičasov v úseku Chotín - Komárno
33 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 3 min.

401404 Komárno – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Štúrovo
sp. č. 12 - úprava medzičasov na území mesta Komárno, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
16 - úprava medzičasov na území mesta Komárno, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
18 - úprava medzičasov na území mesta Komárno, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
22 - úprava medzičasov na území mesta Komárno, predĺženie jazdnej doby o 5 min.

401405 Komárno – Okoličná na Ostrove – Veľké Kosihy
sp. č. 05 - vedený po Tč. 28
09 - vedený od Tč. 28
16 - vedený po Tč. 18
19 - vedený od Tč. 18

401406 Komárno – Kolárovo – Dedina Mládeže - Zemné
sp. č. 41 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.

401408 Komárno – Nové Zámky – Šurany - Nitra
sp. č. 01 - úprava medzičasu v Tč. 36 na 6:22 hod.

401409 Komárno – Zemianska Olča – Veľký Meder
sp. č. 15 - úprava medzičasov od Tč. 12, skrátenie jazdnej doby o 2 min.

401410 Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik - Čičov
sp. č. 03 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
05 - úprava medzičasov v Kl. Nemej
09 - úprava odchodu z 12:35 hod. na 12:30 hod.
14 - úprava medzičasov v úseku Kl. Nemá - Komárno
19 - úprava medzičasov v úseku N. Stráž - Číčov
21 - úprava medzičasov od Tč. 17, skrátenie jazdnej doby o 3 min.

401412 Komárno – Nové Zámky
sp. č. 12 - úprava medzičasov v Tč. 30 a na území mesta Komárno, úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:20 hod.
13 - úprava medzičasov
19 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 2 min.
20 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
22 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 2 min.
30 - úprava odchodu zo 16:15 hod. na 16:20 hod.
31 - úprava medzičasov
34 - úprava medzičasov v úseku Dulovce - Mudroňovo
40 - úprava medzičasov v úseku Dulovce - Mudroňovo
41 - úprava odchodu zo 16:50 hod. na 16:55 hod.
46 - úprava medzičasov

401414 Kolárovo – Lipové
sp. č. 02 - úprava medzičasov
05 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 1 min.
07 - úprava medzičasov
09 - úprava medzičasov v Tč. 9 na 12:10 hod., v Tč. 10 na 12:11 hod.
10 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.

401415 Komárno – Veľké Kosihy – Čičov – Zemianska Olča – Veľký Meder
sp. č. 02 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
14 - úprava medzičasov, skrátenie jazdnej doby o 5 min.
16 - úprava medzičasov podľa spoja 10, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
18 - úprava medzičasov v Tč. 55 a 54, skrátenie jazdnej doby o 2 min.

401417 Komárno – Okoličná na Ostrove – Zemianska Olča - Tôň
sp. č. 05 - úprava medzičasov

401420 Hurbanovo - Moča
sp. č. 04 - úprava medzičasov v Tč. 2 na 7:16 hod., v Tč. 1 na 7:18 hod.
06 - úprava medzičasov v Tč. 2 na 7:16 hod., v Tč. 1 na 7:18 hod.

OJ Levice:

402401 Levice – Tlmače – Kozárovce – Zl.Moravce
sp. č. 10 - úprava medzičasov

402403 Levice – Nová Dedina - Pukanec - Uhliská
sp. č. 29 – úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402404 Levice – Žemberovce - Pukanec
sp. č. 15 - úprava odchodu na 16:00 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)
24 - úprava medzičasov od TČ 21-2

402407 Levice – Žemberovce - Dudince
sp. č. 05 - úprava odchodu na 16:29 hod. (posun spoj č.15/402404)

402409 Levice – Kalná nad Hronom – Nový Tekov – Tlmače - Kozárovce
sp. č. 06 - úprava medzičasov a zmena v TČ 11

402410 Levice - Santovka – Hontianske Trsťany - Dudince
sp. č. 06 - zapracovaná zachádzka na zastávku Brhlovce,Kamenný Chotár,úprava medzičasov

402412 Levice – Santovka - Šahy
sp. č. 09 - úprava odchodu na 6:40 hod. (posun spoj č.6/402410)
19 - úprava medzičasov
22 - úprava odchodu na 15:52 hod. (posun spoj č.43/402412)
25 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)
28 - úprava odchodu na 19:05 hod. (posun spoj č.25/402412)
43 - úprava odchodu na 16:00 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402414 Levice – Zbrojníky - Želiezovce
sp. č. 01 - úprava medzičasov
08 - úprava medzičasov
22 - úprava medzičasov
32 - úprava medzičasov
27 - úprava medzičasov
37 - úprava medzičasov
38 - odchod spoja je upravený na 4:10 hod.

402415 Levice – Žemliare - Želiezovce
sp. č. 02 - úprava odchodu na 04:35 hod. (prípoj na rychlik do Bratislavy)
23 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402420 Levice – Dolný Pial – Bardoňovo - Podhajská
sp. č. 02 - úprava medzičasov
03 - úprava medzičasov
04 - úprava medzičasov
08 - úprava medzičasov
11 - úprava medzičasov
16 - úprava medzičasov
18 - úprava medzičasov
19 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z BA),úprava medzičasov
25 - úprava medzičasov
42 - úprva odchodu na 04:40 hod.,úprava medzičasov

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok - Tehla – Beša – Lula
sp. č. 23 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402424 Levice – Starý Tekov - Tlmače
sp. č. 05 - úprava medzičasov
07 - úprava medzičasov
08 - úprava medzičasov
11 - úprava medzičasov
16 - úprava medzičasov
22 - úprava medzičasov
28 - úprava medzičasov
29 - úprava medzičasov
32 - úprava medzičasov
35 - úprava medzičasov
37 - úprava medzičasov
38 - úprava medzičasov
42 - úprava odchodu na 19:30 hod.
43 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)
45 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)

402425 Levice – Čajkov – Tlmače - Kozárovce
sp. č. 15 - úprava medzičasov
32 - úprava medzičasov
37 - úprava odchodu na 18:55 hod. (pravidelné meškanie rychlika z Bratislavy)
47 - úprava medzičasov
51 - úprava medzičasov

402441 Želiezovce – Turá - Levice
sp. č. 02 - úprava medzičasov
05 - úprava medzičasov
07 - úprava medzičasov
09 - úprava medzičasov
10 - úprava medzičasov

402463 Šahy – Slatina – Dudince - Plášťovce
sp. č. 08 - upravený časový údaj v TČ 14
32 - úprava medzičasov

402468 Šahy – Dudince
sp. č. 06 - zmena znamienka na ,X10,
08 - upravený časový údaj v TČ 14
16 - úprava odchodu na 11:05 hod. a úprava medzičasov
24 - nový spoj v X61, s odchodom 06:45 hod. zo zastávky Dudince,žel.st.

402421 Levice – Beša – Dolný Pial - Podhájska
spoj č. 02 - úprava medzičasov

402449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno
spoj č.05; 06; 08; 15; 16 – úprava medzičasov

404403 Nové Zámky – Palárikovo– Šaľa
spoj č.02 - úprava medzičasov
spoj č.17 - úprava odchodu zo 16.04 hod. na 16:00 hod.,

404406 Nové Zámky – Komjatice – Nitra
spoj č.04, 07, 09, 11, 27 – úprava medzičasov

404415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
spoj č. 30 – úprava medzičasov

404417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
spoj č. 30 – úprava medzičasov
spoj č. 33 – úprava medzičasu v Tč. 17 na 5:42 hod.
spoj č. 38 – úprava medzičasu v Tč. 6 na 12:40 hod., v Tč. 5 na 12:41 hod.
spoj č. 39 – úprava medzičasov na území mesta Komárno
spoj č. 43 – úprava medzičasov na území mesta Komárno
spoj č. 45 – úprava medzičasu v Tč. 8 na 13:57 hod.

404419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo - Pozba
spoj č. 14 – úprava odchodu zo 06:20 hod. na 06:25 hod., úprava medzičasov

404425 Nové Zámky – Šurany – Tvrdošovce – Rastislavice
spoj č. 21 – úprava medzičasov

404427 Nové Zámky – Šurany – Trávnica
spoj č.01, 12, 14 – úprava medzičasov

404428 Nové Zámky – Šurany – Veľké Lovce
spoj č.06 – úprava medzičasov

404429 Nové Zámky – Maňa – Vráble
spoj č.02, 03, 04 – úprava medzičasov

404431 Nové Zámky – Šurany – Lipová – Veľký Kýr
spoj č. 03, 13, 14, 18, 20, 30, 31 – úprava medzičasov

404432 Nové Zámky – Šurany – Jatov
spoj č.07 – zmena trasovania
spoj č.06 – zmena trasovania

404433 Nové Zámky – Šurany – Trávnica – Podhájska
spoj č.02 – úprava medzičasov
spoj č.31 – úprava odchodu z 16:15 hod. na 16:10 hod.

404436 Nové Zámky - Bánov
spoj č.13 – úprava odchodu z 15:40 hod. na 15:50 hod.

OJ Štúrovo:

402444 Želiezovce –Farná – Pohronský Ruskov
sp. č. 30 - úprava medzičasov

404440 Štúrovo – Mužla – Ľubá – Gbelce – Bruty / Veľké Ludince
sp. č. 04 - úprava medzičasov
08 - úprava medzičasov

404442 Štúrovo - Želiezovce - Levice
sp. č. 07 - úprava medzičasu v Tč. 32 na 13:28 hod., v Tč. 34 na 13:32 hod.
10 - úprava odchodu z 9:30 hod. na 9:25 hod.

404443 Štúrovo - Veľké Ludince
sp. č. 02 - úprava medzičasov, predĺženie jazdnej doby o 5 min.
11 - úprava odchodu z 19:05 hod. na 19:10 hod.

404445 Štúrovo - Sikenička/Pastovce - Želiezovce
sp. č. 21 - úprava medzičasu v Tč. 23 na 6:38 hod.
23 - úprava medzičasu v Tč. 23 na 6:48 hod.
24 - úprava medzičasov, úprava odchodu zo 7:45 hod. na 7:40 hod.
25 - úprava medzičasov, úprava odchodu z 8:45 hod. na 8:40 hod.
28 - úprava medzičasu v Tč. 30 na 14:40 hod., v Tč. 26 na 14:42 hod.
29 - úprava medzičasu v Tč. 23 na 15:23 hod.
34 - úprava medzičasu v Tč. 26 na 16:38 hod.

404446 Štúrovo – Leľa – Salka – Malé Kosihy – Ipeľský Sokolec
sp. č. 09 - úprava odchodu z 8:25 hod. na 8:20 hod.
10 - úprava odchodu z 8:35 hod. na 8:30 hod.

404447 Štúrovo - Bajč / Strekov - Nové Zámky
sp. č. 04 - úprava medzičasov

405401 Šaľa -Šoporňa - Sereď
spoj č. 13 – úprava odchodu z 5:35 hod. na 5:30 hod.,
spoj č. 22 – úprava odchodu z 06:08 hod. na 6:03 hod.

405404 Šaľa - Kolárovo - Komárno
spoj č. 46, 90 – úprava medzičasov

405001 MHD Šaľa 01

sp. č. 08, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 43, 45 – úprava medzičasov

401401 Komárno-Hurbanovo-Pribeta od 1.7.2017146.27 KB
401402 Komárno-Kravany nad Dunajom-Nová Vieska od 1.7.2017132.87 KB
401404 Komárno-Patince-Radvaň nad Dunajom-Moča-Štúrovo od 1.7.2017127.49 KB
401405 Komárno-Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy od 1.7.2017121.01 KB
401406 Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné od 1.7.2017172.28 KB
401408 Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra od 1.7.2017115.73 KB
401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.7.2017117 KB
401410 Komárno-Veľké Kosihy-Trávnik-Čičov od 1.7.2017112.56 KB
401412 Komárno-Nové Zámky od 1.7.2017158.85 KB
401414 Komárno-Lipové od 1.7.2017108.7 KB
401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.7.2017123.38 KB
401417 Komárno-Okoličná na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň od 1.7.2017115.29 KB
401420 Hurbanovo-Moča od 1.7.2017119.16 KB
402401_20170701135.58 KB
402403_20170701141.29 KB
402404_20170701140.68 KB
402407_20170701117.2 KB
402409_20170701108.88 KB
402410_20170701112.33 KB
402412_20170701167.64 KB
402414_20170701145.05 KB
402415_20170701115.34 KB
402420_20170701128.94 KB
402421 Levice-Beša-Dolný Pial-Podhajská od 1.7.2017110.23 KB
402422_20170701124.04 KB
402424_20170701117.48 KB
402425_20170701119.65 KB
402441_20170701107.03 KB
402444 Želiezovce-Farná-Keť-Pohronský Ruskov od 1.7.2017125.91 KB
402449 Želiezovce-Nové Zámky-Komárno od 1.7.2017125.09 KB
402463_20170701116.29 KB
402468_20170701142.95 KB
404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 1.7.2017187.43 KB
404406 Nové Zámky-Komjatice-Nitra od 1.7.2017156.39 KB
404415 Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo od 1.7.2017213.74 KB
404417 Nové Zámky-Nesvady-Hurbanovo-Komárno od 1.7.2017162.34 KB
404419 Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba od 1.7.2017136.96 KB
404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Komjatice od 1.7.2017234.96 KB
404427 Nové Zámky-Šurany-Trávnica od 1.7.2017139.89 KB
404428 Nové Zámky-Šurany-Veľké Lovce od 1.7.2017117.49 KB
404429 Nové Zámky-Maňa-Vráble od 1.7.2017110.45 KB
404429 Nové Zámky-Maňa-Vráble od 1.7.2017110.45 KB
404431 Nové Zámky-Šurany-Lipová-Veľký Kýr od 1.7.2017129.49 KB
404432 Nové Zámky-Šurany-Jatov od 1.7.2017114.54 KB
404433 Nové Zámky-Šurany-Trávnica-Podhájska od 1.7.2017150.93 KB
404436 Nové Zámky-Bánov od 1.7.2017108.65 KB
404440 Štúrovo-Mužla-Ľubá-Gbelce-Bruty,Veľké Ludince od 1.7.2017181.01 KB
404442 Štúrovo-Želiezovce-Levice od 1.7.2017123 KB
404443 Štúrovo-Veľké Ludince od 1.7.2017114.51 KB
404445 Štúrovo-Sikenička-Pastovce-Želiezovce od 1.7.2017139.31 KB
404446 Štúrovo-Leľa-Malé Kosihy-Ipeľský Sokolec od 1.7.2017135.59 KB
404447 Štúrovo-Bajč,Strekov-Nové Zámky od 1.7.2017149.82 KB
405401 Šaľa-Šoporňa-Sereď od 1.7.2017119.88 KB
405404 Šaľa-Kolárovo-Komárno od 1.7.2017168.21 KB
405001 MHD Šaľa 01 od 1.7.2017129.95 KB