Arriva Slovensko

Zmena CP MHD Šurany od 1.4.2018

22. 12. 2017
Zmena v cestovného poriadku na MHD Šurany

SÚPIS ZMIEN v CP MHD Šurany autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, a.s OJ Nové Zámky s platnosťou od 1. apríla 2018

404202 MHD Šurany č. 2
sp. č. 09 - zrušený
sp. č. 13 - zrušený
sp. č. 14 - zrušený
sp. č. 16 – zrušený


Ďakujeme Vám za Vašu priazeň

Tím ARRIVA Nové Zámky, a.s.

404202 MHD Šurany 02 od 1.4.201869.97 KB