Arriva Slovensko

Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti - Sekretariát spoločnosti

Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Telefón:035/ 64 24 180
Fax:035/ 64 24 193
E-mail:arrivanz@arrivanz.sk

Organizačná jednotka Nové Zámky

Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Telefón:035/ 64 24 268
Fax:035/ 64 24 268
E-mail:novezamky@arrivanz.sk

Organizačná jednotka Štúrovo

Sládkovičova 4, 943 01 Štúrovo
Telefón:036/ 75 11 123
Fax:036/ 75 11 123
E-mail:sturovo@arrivanz.sk

Organizačná jednotka Šaľa

Staničná 23, 927 11 Šaľa
Telefón:031/ 77 02 525
Fax:031/ 77 02 525
E-mail:sala@arrivanz.sk

Organizačná jednotka Komárno

Bratislavská cesta, 945 44 Komárno
Telefón:035/ 79 02 313
Fax:035/ 79 02 119
E-mail:komarno@arrivanz.sk

Organizačná jednotka Levice

Kpt. Nálepku 1, 934 30 Levice
Telefón:036/ 63 12 992
Fax:036/ 63 13 771
E-mail:levice@arrivanz.sk